Jag är utbildad lågstadielärare sedan 1987 och har arbetat med förskolebarn i 14 år på både kommunala och privata förskolor. Under 5 av de åren arbetade jag som föreståndare på 2 olika förskolor.  Jag är även utbildad tandsköterska som arbetat främst med tandreglering och munhygien för barn födda med läpp, gom och käkspalt på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Mitt mål är att hålla hälsosamma och trevliga dagsrutiner tillsammans med de andra pedagogiska verksamheter i Norra Sköndal. Våra rutiner är samma som i en liten förskola. Och på samma sätt som på en förskola, får våra barn möjligheter för både social och individuell utveckling dock i barnens egen takt, enligt Läroplanen. Som dagmammor har vi mer tid för varje barn, samt stor möjlighet för att tillgodose barnens egna intresse och behov.

Jag samarbetar dagligen med 3 olika pedagogiska verksameheter i Norra Sköndal och tillsammans har vi ett fungerande eget vikariesystem. Barnen och föräldrar är alltid trygga hos oss. 

Maten lagas med hänsyn till barnens närings- och energibehov, och minst en gång i vecka äter vi vegetarisk lunch. Jag köper ekologiska råvaror i så stor utsträckning som det är möjligt. 

Barnens vilja och intresse är vägledande för planeringen av aktiviteter. Lokalen är inredd för att kunna utmana och stimulera barnens lek, kreativitet och intresse för att lära, allt enligt riktlinjerna från Stockholms stad för pedagogisk omsorg.
-Claudette SundinExterna länkar: